top of page
  • Writer's pictureRita Treimuth

Oravarattas juhil on vaja peatuda peatumata

Updated: Dec 11, 2019

Usun, et enamikul meist on juhtunud, et plaanid liiva jooksevad või ollakse kui orav edasi kihutavas rattas. Kui aga üks tulekahju ajab teist taga, siis pausi teha ja järele mõelda ei saa, seega midagi paremaks ka ei muutu?


Äriettevõttes veereb mõne juhi ratas nii kiiresti, et tal pole võimalik enam jälgida, kas tema alluvate rattad liiguvad õiges suunas. Alluvad on olukorraga leppinud – kui ratas juba veereb, siis loodetavasti õiges suunas ning nende ülesanne on vaid edasi joosta ja mitte kukkuda. Sellisele mõttelisele oravarattale annavad kiirust juurde kõik suured ja väikesed väljakutsed, millega selles olija peab edukalt toime tulema.


Mõttelise oravaratta olemasolu kinnitab minu hinnangul enamasti pidev tööalaste "tulekahjude kustutamine" ja sellest tulenev töötajate rahulolematus, ülekoormatus ning tootlikkuse märgatav vähenemine. Rääkimata tööandjabrändi kahjustumisest, sest mh on tegemist ka töötajakogemuse teemaga.


Siinkohal võib abi saada näiteks kohustuste ümber jaotamisest, uue inimese värbamisest, välise konsultandi palkamisest või ka mentori või näiteks Coachi kaasamisest. Need on iseenesest kõik head abivahendid.


Kohustuste ümber jaotamine või värbamine eeldab esmalt nendesamade kohustuste hindamist eesmärkide seisukohalt ja selle järgi tähtsuse järjekorda panemist – kas kõiki neid on üldse vaja täita, milliseid saaks ära jätta või milliseid tegevusi muuta efektiivsemaks? Siis alles saab otsustada ümber jaotamise või värbamise. Sellist analüüsi ei saa aga jällegi läbi viia seesama hädas töötaja või juht, kes püüab kihutavas rattas püsti püsida, sest meenutame, et tal ei ole võimalik peatuda. Peatumine tähendaks enamasti töö seiskamist ja see on kulukas lõbu.


Väline konsultant on väga hea, kui on aega temalt õppimiseks, sest ta näitab suurepäraselt kätte valukohad ja pakub välja võimalikud lahendusvariandid, kuid enamasti ei tööta neid lõpuni välja ega aita neid ellu viia – konsultandi tunnihind läheks sageli liiga kulukaks. Aega või inimesi, et konsultandi nõuandeid ise ellu viia, aga ei leidu.


Mentori või Coachiga on lugu peaasjalikult sama – nende eesmärk on toetada töötaja arengut. Arengu ja õppimise eelduseks on mh piisava vaba aja olemasolu. Jällegi, oravarattas olija sellist aega ei leia.

 

Oravarattas juhti saab ühe võimalusena aidata nii, et keegi väljast püüab hoo pealt kinni mõne tema ülesande või probleemi ja annab talle tagasi sobiva tulemuse või lahenduse. Vastavalt väheneb juhi kiiruse surve ning kuna enamik lahendustest on seotud tema alluvatega, siis jõuab kergendus peagi ka nendeni.


Eesmärgiks on siin, et nii juht kui alluvad leiaksid vajalikke hetki hindamaks, kuhupoole nad üldse liiguvad ja hakata tegema paremaid valikuid. St saaksid keskenduda esmajoones neile vajalikele tegevustele, mis ettevõtte kõige efektiivsemalt soovitud eesmärgini viivad.


See abi peaks olema ajutine ja mitte ülemäära kulukas, et see oleks kasumlikum, kui püsiva töötaja värbamine või konsultandilt teenuse sisse ostmine. Ka eeldaks abi kasutamine, et väljast tulija sisse-elamise/õppimise aeg on lühike. Üks selline võimalus on interim juhi või spetsialisti kaasamine, kes hüppab pardale mõneks ajaks, viib ennast ettevõttega kiiresti kurssi just niipalju kui hädavajalik ning asub kohe ka tulemust looma.

 

Kunagi olin mina ise selline erinevates oravaratastes jooksja ning just seetõttu mõistan väga hästi eri tasandi töötajate ja juhtide muresid. Tegelengi nüüd igapäevaselt selliste juhtide ja töötajate aitamisega ehk ärikorralduslike ja protsessiliste ebamäärasuste korrastamisega. Kogemust on mul üle 20 aasta ja erinevalt enamikust inimestest 😊 just see töö mulle väga meeldib ning senistele koostöökogemustele tuginedes kukub ka väga hästi välja.


Haridust ja töökogemust saan ette näidata seinast seina valdkondadest ja eri tüüpi ettevõtetest. Kõik eeltoodu pluss 7 aastat müügitööd väga mahuka tooteportfelliga on andnud kiire õppimise ja erinevates ärikorralduslikes teemades orienteerumise võime. Sestap suudan hüpata hoo pealt pardale ja üsna kohe haarata juhtidelt ärikorralduslikke probleeme ning toota neile toimivaid lahendusi.


45 views

Comments


bottom of page