top of page

STRATEEGILINE ANALÜÜSITOODE JA METOODIKA

Riigiamet (>3000 in), töö kestus: 5 kuud

Probleem: suur organisatsioon oli hiljuti värskendanud oma strateegiat ning vajas nüüd teistsugust lähenemist ka strateegilisele analüüsile. Tippjuhi ja analüüsi teostamise eest vastutava juhi hinnangul senine lähenemine enam sobi, sest ei vastanud juhtide muutunud ootustele ja küsimustele.


Soovitud seisundit kirjeldasid erinevad juhid nii, et kui statistika vastab küsimusele „mis on muutunud, kuhu suunas ja kui palju?“ siis analüüsilt oodatakse vastust strateegiast tulenevatele küsimustele „miks on muutunud?“ ja „miks ei muutunud?“. Vaja oli välja töötada uus metoodika, mis täidaks need ootused ning luua prototüüp ja koostada metoodiline juhend.


Väljundi kasutajad: analüüsi koostajad ning sellest vastuseid otsivad kõikide tasandite juhid.

Ülesandepüstitus mini-auditis:

Kaardistada juhtide ja analüüsi teostajate probleemid ja ootused ning koondada ja süstematiseerida need sisendiks prototüübile. Testimiseks asetada senine info prototüüpi, kirjeldada uue analüüsi metoodika viisil, mis võimaldaks selle abil töötada nii uuel kui pikaajalisel töötajal-analüütikul ning juhendada tellijat.

Hüpoteesi mudel.jpg

Peagi saad strateegilise analüüsi korrastamise ja disaini kohta nupukest lugeda, seniks vaata teisi lugusid siit.

Tulemus

Esimeses faasis viidi läbi konsultatsioonid teostajate ja analüüsi tellijatega ning loodi prototüüp. Klient otsustas prototüübi kohe töösse võtta ning seega viidi teises faasis läbi töögrupid juhtidega nende ootuste ja analüüsis käsitletavate strateegiliste juhtimisküsimustega, samas püstitati hüpoteesid koostöös analüüsi teostajatega ja hiljem nõustati teostajaid analüüsi koostamisel.

Töö käigus koostati kliendile väljundid:

Hüpoteesi mudel illustreerimaks juhtimisküsimuste esitamise loogikat (vt pilti ülal)
Tööleht hüpoteesi püstitamiseks
Prototüüp näidisandmetega ja lühike näidis tegelike andmete baasil.
Töögruppide töötulemuste kokkuvõtted
Metoodiline juhend
Protsessijoonised Visios
Juhend tellijale
Rakendussoovitused

Klient arendab ja kohandab prototüüpi nüüd, reaalsete andmete mahuka analüüsi järel oma jõududega edasi.

Kui vajad strateegia korrastamist ja paremat mõõdikute seostamist, siis

bottom of page