top of page

RAAMISTIK

Kui arusaam sellest, kuidas ja millise tulemuseni organisatsioon peaks jõudma, ei ole ühtne või muutub pidevalt ja seda ei kommunikeerita, on kulutused sisekommunikatsioonile, koolitustele ja motiveerimisele suure tõenäosusega maha visatud raha.

Tulemuslikum oleks enne neid kulutusi leida vastused küsimustele kes siis ja miks?/kuidas?/millal?/kellega? jne teeb. St kaardistada hetke sisemiste kokkulepete (protsessid, ametijuhendid, rollid, vastutusalad, eelarve, strateegia jne) olukord, tuvastada kitsaskohad ning seejärel kirjeldada uued ja paremini toimivad kokkulepped. Ja nüüd on aeg panustada rohkem sisekommunikatsioonile ja koolitustele ehk viia need kokkulepped kõigi organisatsiooni liikmeteni ning motiveerida nendest kinni pidamist.

TEENUSED

Konsultatsioon, teostus ja tugi

Täiskoormusega protsessijuht või kvaliteedijuht on sageli luksus. Enamasti piisab välisest eksperdist, et tõhustada protsesse ning korrastada oma organisatsiooni, tegevusi ja rolle. Interim spetsialist võib siin olla parim lahendus - tulen ajutiselt ettevõttesse osaajaga tööle, olen tiimile lähedal, suhtlen jooksvalt ja sageli, kellega just vaja (nagu juht isegi seda teeks), töötan välja ning vormistan kasutamiseks sobiva lahenduse:

Koostan ärikorralduse/protsesside/tegevuste/rollide ülevaate.

Teostan vajaliku kaardistuse ja disaini.

Töötame kõrvuti ja nii liigume edasi väga kiiresti.

Saad lihtsad, aga toimivad valmis tööriistad.

Kergendan hõivatud juhi töökoormust, võtan temalt üle selle olulise ärikorraldusliku probleemi, mis vajab kiiresti tema tähelepanu, kuid millega tegelemiseni ta ise aegsasti ei jõuaks. Tema visiooni järgi töötan välja lahenduse, kui vaja, siis aitan ka visiooni (milline on soovitud seisund, kui see probleem on lahendatud?) välja selgitada.​

Loome koos Sulle lahenduse, mis aitab tiimil/organisatsioonil areneda ja edasi minna. Vajadusel aitan loodu ellu rakendamisega. Loomulikult tagan konfidentsiaalsuse ja aitan ka edaspidi joonel püsida.

Tööde raames tuvastatakse kliendi ärikorraldusliku probleemi olemus ja ulatus ning soovitud seisund, tehakse ettepanekud ja töötatakse välja lahendus ning abistatakse selle juurutamisel. Vaata jooniselt all, millistest organisatsiooni elementidest töös lähtutakse.

Erinevates etappides minnakse vastavalt probleemipüstitusele ja soovitud seisundi visioonile samm-sammult aina enam süvitsi organisatsiooni ärikorralduse elementidesse. Lahendus luuakse vastavalt, milliste joonisel toodud ärikorralduslike elementide osas on tuvastatud probleem või arendusvajadus. Vajadusel soovitatakse muud spetsialisti, nt talendijuhti, Coachi vmt.

NB! Tööd ei sisalda muudatuste juhtimist ja organisatsioonikultuuri kujundamist.

Raamistik_vesimärgiga.jpg

Tavapärased tööprotsessi etapid

Tööprotsess

Oled Sa alustav ettevõtja või suurest organisatsioonist, Sinu vajadused selguvad mini-auditist. Edasine tööde maht (etappide valik) sõltub juba Sinu otsusest. Olenevalt vajaduste mahust ja valitud tööde ulatusest (kas selgitame välja vaid, mida võiks ära teha või ka teen ja aitan viia töötajateni). Praktika on näidanud , et interim töö võib ulatuda mõnest nädalast kuni aastani.

Kohtume ja vestleme esmalt - miks Sa  vajad muutust ja milline on eesmärk?

Mida saaksime ette võtta? Milline on soovitud seisund-tulemus?

Seoste leidmiseks vaatame ühel pildil või maatriksil kogu Sinu ärimudelit/äriplaani/ideed.

Eesmärke, tegevusi, vahen-deid, vastutajaid jne.

Eesmärkide ja strateegia valguses teeme selgeks rollid, protsessid, tegevused ja kliendi-teekonna. Leiame probleemid ja puuduoleva.

Kirjeldame koos uued rollid, tegevused, mõõdikud. Kujundame protsessid, koostame juhised ja muudatuse ülevaate.

JUURUTAMINE

Kirja saab plaan tegevuste, tähtaegade, ressursside ja vastutajatega. Juurutame ehk täiendame juhtimissüsteemi ja juhendame elluviijaid.

KAARDISTUS

DISAIN

DIAGNOSTIKA

Mini-Audit
Kaardistus
Diagnostika
Disain
Juurutamine
bottom of page