top of page

PORTFOLIO

Oma enam kui paarikümneaastase tööalase karjääri jooksul olen tegutsenud kõikidel juhtimistasanditel, alates tavatöötajast kuni tippjuhini. Tagant tõukav rahulolematus soovimatu tulemuse või ebaefektiivsusega on mind saatnud alati.

Kaeblemise asemel võtsin ise midagi ette või pakkusin oma abi, nõnda kasvas kogemus ja kujunesid välja oma lahendused, töövõtted ja tööriistad - vt ka "RAAMISTIK".

Lisan siia lehele aegamisi mõned eredamad näited minu poolt üle 20 aastase töötamise jooksul loodud lahendustest, mis ulatuvad konkreetsest dokumendist/sisuloomest kuni juhtimissüsteemide ja kogu ettevõtte ärikorralduse kaardistamiseni välja. See on küll väike osa, kuid iseloomustab piisavalt minu tegevuste spektri laiust. Mõnede näidete puhul olen mina ise olnud enda loodud lahenduse esimene kasutaja.

(kliki sind huvitava näite pildil)

ÄRIKORRALDUSE ÜLEVAADE TIPPJUHILE

Start-up ettevõte (>20 in), kestus: 1 kuu

ärikorralduse_maatriks_vesimärk.png

Äsja alustanud tegevjuhil oli vaja kiiresti ette saada selge pilt, kuskohast administratiivne juhtimine logiseb ehk kus on midagi puudu, kus ülearu ja tekitada ühtlasi ka tegevusplaan, mida siis oleks vaja ette võtta (luua juurde ja soetada või kõrvaldada ja loobuda).

TEGEVUSTE HALDUS ARUANDLUSE SAAMISEKS

Riigiettevõte (>300 in), kestus: 1 kuu

joonis_tegevused_ja_projektid1_vesimärk.

Juhi soov oli viia tiimi tegevuste haldus üle projektijuhtimise tarkvarasse, ilma arendusse panustamata. Luua vajalikud põhimõtted tegevuste sisestamiseks, et ilma täiendava pingutuseta tekiks vajalik ülevaade (senise Wordi memo asemel) otse tarkvarasse.

JUHTIMISTÖÖRIISTA LIHT-PROTOTÜÜPIMINE

Rahvusvahelise müügi- ja logistikaettevõtte Eesti filiaal (>150 in), töö kestus: 2 nädalat

Graphs

Kui kord ühel nädalal üks ja sama aegunud tooteühik juba kolmandat korda ühele ja samale kliendile toimetati ning logistikajuht samas kinnitas, et vigade üldarv üksuse toodete osas on lubatud piirides ja isegi madalam kui teistel üksustel, siis katkes müügijuhi kannatus ning ta asus otsima lahendust.

PROTSESSIDE KORRASTAMINE TIIMILE

Riigiettevõte (>300 in), kestus: 5 kuud

protsesside_seosed_1_vesimärk.png

Tiimi kiire kasvu järel tundis juht puudust lahendusest, mis tagaks nii talle kui tiimiliikmetele igal ajahetkel ajakohase ülevaate edenemisest ja koormusest. Et ei oleks vaja segada üksteist arupärimistega ning et vajalik saaks tehtud ilma ülekoormuse ja dubleerimiseta.

TEENUSEKAARDI PROTO-TÜÜP JA TEENUSTE KAARDISTUS

Riigiamet (>400 in), kestus: 6 kuud

Kust mida otsida.jpg

Selles riigiametis olid teenusekaardid kenasti tehtud, kuid vastavad kuusteist Word’i faili ei olnud mugavad ei kasutada ega ajakohastada. Ühtlasi oli ees ootamas ameti ühinemine ning selleks valmisolek eeldas parimat ülevaadet oma teenuste portfellist.

SISU KIRJUTAMINE TELLIMISEL

Eraettevõte (3 in), kestus: 5 päeva

poolt_ja_vastu_argumendid_vesimärk.png

Ettevõttel on vaja täiendada oma teadmusbaasi või koostada materjal esitamiseks kliendile, tõestada oma väiteid või lisada õpetlikku veebisisu?

Professionaalselt koostatud tekst võimaldab seda ja kuigi see on palju töömahukam, on see ühtlasi mõjusam.

VALDKONNA KORRALDUS ETTEVÕTTELE

Riigiettevõte (>180 in), kestus: 6 kuud

TKK_korraldus_ettevõttes_ainult_vesimärk

Soovitud seisundit kirjeldas juhatuse esimees kui olukorda, kus ettevõte täidab korrektselt töökeskkonna alaseid nõuded ning et valdkond on kirjeldatud ja tegevused koordineeritud.

STRATEEGILISE ANALÜÜSI TOODE JA METOODIKA

Riigiamet (>3000 in), kestus: 5 kuud

Hüpoteesi mudel.png

Organisatsioon oli hiljuti värskendanud oma strateegiat ning vajas nüüd teistsugust lähenemist ka strateegilisele analüüsile. Juhtide hinnangul senine lähenemine enam sobinud, sest ei vastanud juhtide muutunud ootustele ja küsimustele.

LÕPUTÖÖ TEOSTUSPLAAN

Tudengile, kestus: <0,5 päeva

Missing Piece

Lõputöö planeerimise nõu, mida sa oma juhendajalt enamasti ei saa! Sa vähem või rohkem juba tead, mida tahad oma kursuse või lõputöös ära teha ja miks, aga mitte kuidagi ei edene või ei saa isegi tööga alustatud? Ma oskan sind aidata:

2x2h ajurünnakut ja kaos sinu peast on selgemaks arutletud ning kolinud paberile. Piltlikuks ja konkreetseks tegevusplaaniks, mis aitab sul kohe peale hakata ja sihipäraselt eesmärgini liikuda. 

bottom of page