PORTFOLIO

Oma enam kui paarikümneaastase tööalase karjääri jooksul olen tegutsenud kõikidel juhtimistasanditel, alates tavatöötajast kuni tippjuhini. Tagant tõukav rahulolematus soovimatu tulemuse või ebaefektiivsusega on mind saatnud alati.

Kaeblemise asemel võtsin ise midagi ette või pakkusin oma abi, nõnda kasvas kogemus ja kujunesid välja oma lahendused, töövõtted ja tööriistad.

Lisan siia lehele aegamisi mõned eredamad näited minu poolt üle 20 aastase töötamise jooksul loodud lahendustest, mis ulatuvad konkreetsest dokumendist/sisuloomest kuni juhtimissüsteemide ja kogu ettevõtte ärikorralduse kaardistamiseni välja. See on küll väike osa, kuid iseloomustab piisavalt minu tegevuste spektri laiust. Mõnede näidete puhul olen mina ise olnud enda loodud lahenduse esimene kasutaja.

ärikorralduse_maatriks_vesimärk.png

Start-up ettevõte, kestus: 1 kuu

Soovitud seisundit kirjeldas tegevjuht kui olukorda, kus tal on selge pilt, kuskohast juhtimine logiseb ehk kus on midagi puudu, kus ülearu ja talle tekib nii tegevusplaan, mida on vaja ette võtta (luua juurde ja soetada või kõrvaldada ja loobuda).

Riigiettevõte, kestus: 1 kuu

Juhi soov oli viia tiimi tegevuste haldus üle projektijuhtimise tarkvarasse, ilma arendusse panustamata. Luua vajalikud põhimõtted tegevuste sisestamiseks, et ilma täiendava pingutuseta tekiks vajalik ülevaade (senise Wordi memo asemel) otse tarkvarasse.

protsesside_seosed_1_vesimärk.png

Riigiettevõte, kestus: 5 kuud

Soovitud seisundit kirjeldas juht kui olukorda, kus temal ja tiimiliikmetel on igal ajahetkel ajakohane ülevaade edenemisest ja koormusest. Kus ei ole vaja segada kolleegi asjatute arupärimistega ning et vajalik on tehtud ilma ülekoormuse ja dubleerimiseta.

PROTSESSIDE KORRASTAMINE TIIMILE

Rahvusvahelise müügi- ja logistikaettevõtte Eesti filiaal, töö kestus: 2 nädalat

Kui kord ühel nädalal üks ja sama aegunud tooteühik juba kolmandat korda ühele ja samale kliendile toimetati ning logistikajuht samas kinnitas, et vigade üldarv üksuse toodete osas on lubatud piirides ja isegi madalam kui teistel üksustel, siis katkes müügijuhi kannatus ning ta asus otsima lahendust.

TKK_korraldus_ettevõttes_ainult_vesimärk

Riigiettevõte, kestus: 6 kuud

Soovitud seisundit kirjeldas tegevjuht kui olukorda, kus ettevõte täidab korrektselt töökeskkonna alaseid nõuded ning et valdkond on kirjeldatud ja tegevused koordineeritud.

TÖÖKESKKONNA KORRALDUS ETTEVÕTTELE

poolt_ja_vastu_argumendid_vesimärk.png

Eraettevõte, kestus: 5 päeva

Ettevõttel on vaja täiendada oma teadmusbaasi või koostada materjal esitamiseks kliendile, tõestada oma väiteid või lisada õpetlikku veebisisu?

Professionaalselt koostatud tekst võimaldab seda ja kuigi see on palju töömahukam, on see ühtlasi kasulikum.

SISU KIRJUTAMINE TELLIMISEL