MINUST

  • Triin Visnapuu-Sepp LinkedIn

Kes ma olen? 

Protsessidisainer ja disainmõtlemise praktik. 

 

Kogemuselt

olen töötanud kokku üle 25 a meditsiinis, müügis, lennunduses, juhtimises. Sealhulgas rahvusvahelises korporatsioonis, väikeses start-upis ja riigiettevõtetes. Alguses teenindades ja müües, hiljem juhtides, auditeerides ning kujundades valdkondi ja juhtimissüsteeme. Ikka inimesi silmas pidades, hoolitsedes nii klientide, töötajate kui juhtide vajaduste/kogemuse eest.

Hariduskäik

Organisatsioonikäitumise magister (2011), ärijuhtimise diplom (2004) ja meditsiinilaborandi kutse (1993).

 

Mida teen?

Aitan ettevõtjatel ja juhtidel loovalt, optimeeritult ja kiiresti lahendada ärikorralduse väljakutseid. Ma ei ole koolitaja ega disainer tavapärases mõttes, vaid tegelen äriprotsessidega (mitte tootmisprotsessidega) hands-on tippspetsialistina.

             aitan luua lahendusi protsessijuhtimise ja ärikorralduse teemadel

             õpetan lahendusi kasutama

             nõustan juurutamisel

 

Süsteemsus on minu tugevus ja kirg, väidetavalt olen selles suurepärane. Nõnda ma pakungi seda, mida oskan kõige paremini – eesmärki toetava ärikorralduse loomist. Mind usaldavad ja soovitavad erinevate valdkondade juhid ja tippspetsialistid.

Lisahuvina nõustan tudengeid lõputöö planeerimisel.

 
 

Kellele?

Kergendan hõivatud juhi töökoormust, võtan temalt üle selle olulise ärikorraldusliku probleemi, mis vajab kiiresti tema tähelepanu, kuid millega tegelemiseni ta ise aegsasti ei jõuaks. Olen täiendavaks jõudluseks juhile, tema visiooni järgi töötan välja lahenduse, kui vaja, siis aitan ka visiooni (milline on soovitud seisund, kui see probleem on lahendatud?) välja selgitada.

Kuidas?

Töötan n.ö interim juhi-spetsialistina - tulen ajutiselt* ettevõttesse osaajaga tööle, olen tiimile lähedal, suhtlen jooksvalt ja sageli, kellega just vaja (nagu juht isegi seda teeks), töötan välja ning vormistan kasutamiseks sobiva lahenduse.

* oleneb juhi soovist, vajaduste mahust, valitud tööde ulatusest (kas selgitame välja vaid, mida võiks ära teha või ka teen ja aitan viia töötajateni). Praktika on näidanud, et interim töö võib ulatuda mõnest nädalast kuni aastani.

Alustame vajaduste mini-auditist, kaardistame olemasoleva, diagnoosime murekohad, disainime lahenduse ja juurutame, see on tavapärane tööprotsess.

Kasutan oma töös muuhulgas paindlikku ja kulusäästlikku disainmõtlemist.  Pisut võib minu lähenemises leida ühiseid jooni ka jobs to be done teooriaga. Töötan eesti ja inglise, mõningal määral (tavavestluse tasemel) ka vene keeles.

Olen aidanud alustavaid ettevõtjaid, väikeettevõtjaid, aga ka avaliku sektori organisatsiooni, nagu näiteks EAS-i. 

Lisaks tavapärasele tulususele on minu fookuses alati ka kliendi ja töötaja huvid: kes, mida ja milleks teeb/saab/kogeb/vajab. Et ühelt poolt kõik tegevused protsessis ja rollid tiimis oleks kaetud ning teisalt poleks miskit üleliigset.

 

Kus?

Keskendun korraga 1-2 ettevõttele ja seega liigume kiiresti tulemuseni**.

Parimate tulemuste saavutamiseks töötan võimalikult palju kliendi juures kohapeal ja teen töö päriselt ära ka – kas ettevõtte inimestega koosloomena või saadava sisendi põhjal suures osas iseseisvalt.

Minu põhitegevuskohaks on Tallinn, aga rõõmuga tulen ka mujale. Töötan erinevate lepinguvormide alusel.

Mis?

**Tulemuseks võib olla näiteks äritegevuse kaardistus, vastutuste ja rollide jaotus, juhtimissüsteemi kirjeldus, äriplaani kavand, tegevuste või ajaplaneerimise ülesande lahendus, aga ka töö-/juhtimise-/teenuse protsessi või kasutajakogemuse analüüs ja disain.  Loon lihtsad ja kiired (joonis, kirjeldus, tabel vmt), kohe rakendatavad tööriistad, dokumendid või prototüübid. Lahendused valmivad rätsepatööna ja vastavalt tegelikule vajadusele. Lisaks soovitan võimalikke teemakohaseid töövahendeid.