top of page

MINUST

rita_avatar.png
  • Triin Visnapuu-Sepp LinkedIn

Kes ma olen? 

Protsessidisainer ja disainmõtlemise praktik.

 

Kogemuselt

olen töötanud kokku üle 25 a meditsiinis, müügis, lennunduses, juhtimises. Nii rahvusvahelises korporatsioonis, väikeses start-upis kui ka riigiettevõtetes ja -ametis. Karjääri algusaegadel teenindades ja müües, hiljem juhtides, auditeerides ning kujundades valdkondi ja juhtimissüsteeme. Ikka inimesi silmas pidades, hoolitsedes nii klientide, töötajate kui juhtide vajaduste/kogemuse eest. vt minu karjääri "Ajajoonel"

Hariduskäik

Organisatsioonikäitumise magister (2011), ärijuhtimise diplom (2004) ja meditsiinilaborandi kutse (1993).

Mida teen?

Mida teen?

Aitan ettevõtjatel ja juhtidel loovalt, optimeeritult ja kiiresti lahendada ärikorralduse väljakutseid. Ma ei ole koolitaja ega disainer tavapärases mõttes, vaid tegelen äriprotsessidega (mitte tootmisprotsessidega) hands-on tippspetsialistina.

             aitan luua lahendusi protsessijuhtimise ja ärikorralduse teemadel

             õpetan lahendusi kasutama

             nõustan juurutamisel

 

Süsteemsus on minu tugevus ja kirg, väidetavalt olen selles suurepärane. Nõnda ma pakungi seda, mida oskan kõige paremini – eesmärki toetava ärikorralduse loomist. Mind usaldavad ja soovitavad erinevate valdkondade juhid ja tippspetsialistid.

Lisahuvina nõustan tudengeid lõputöö planeerimisel.

Ei tegele: muudatuste juhtimise, juhtide ja töötajate hoiakute muutmise ja vastupanu ületamisega.

Seevastu aga soovitan Sulle professionaale, kes sellega tegelevad.

Kellele ja kuidas

Kellele?

Kergendan hõivatud juhi töökoormust või vajadusel asendan teda, võtan üle selle olulise ärikorraldusliku probleemi, mis vajab kiiresti tähelepanu, kuid millega tegelemiseni juht või organisatsioon muidu aegsasti ei jõuaks. Olen täiendavaks jõudluseks, visiooni järgi töötan välja lahenduse, kui vaja, siis aitan ka visiooni (milline on soovitud seisund, kui see probleem on lahendatud?) välja selgitada.

Kuidas?

Töötan n.ö interim juhi-spetsialistina - tulen* ettevõttesse, olen tiimile lähedal, suhtlen jooksvalt ja sageli, kellega just vaja (nagu juht isegi seda teeks), töötan välja ning vormistan kasutamiseks sobiva lahenduse.

* oleneb juhi soovist, vajaduste mahust, valitud tööde ulatusest (kas selgitame välja vaid, mida võiks ära teha või ka teen ja aitan viia töötajateni). Praktika on näidanud, et interim töö võib ulatuda mõnest nädalast kuni aastani. Jään seniks, kuni vaja.

Alustame vajaduste mini-auditist, kaardistame olemasoleva, diagnoosime murekohad, disainime lahenduse ja juurutame, see on tavapärane tööprotsess.

Kasutan oma töös muuhulgas mõtete kaardistamist, paindlikku ja kulusäästlikku disainmõtlemist ja tasakaalus tulemuskaardi põhimõtteid.  Pisut võib minu lähenemises leida ühiseid jooni ka jobs to be done teooriaga. Töötan eesti ja inglise, mõningal määral (tavavestluse tasemel) ka vene keeles.

Olen aidanud alustavaid ettevõtjaid, väikeettevõtjaid, aga ka avaliku sektori organisatsioone, nagu näiteks EAS-i ja Politsei- ja Piirivalveametit. 

Lisaks tavapärasele ettevõtte tegevuste tulususele on minu fookuses alati ka kliendi ja töötaja huvid: kes, mida ja milleks teeb/saab/kogeb/vajab. Et ühelt poolt kõik tegevused protsessis ja rollid tiimis oleks kaetud ning teisalt poleks miskit üleliigset.

Kuidas?
Kus?

Kus?

Keskendun korraga 1-2 ettevõttele ja seega liigume kiiresti tulemusteni**.

Parimate tulemuste saavutamiseks töötan võimalikult palju kliendi juures ja teen töö päriselt ära ka – kas ettevõtte inimestega koosloomena või saadava sisendi põhjal suures osas iseseisvalt.

Minu põhitegevuskohaks on Tallinn, aga rõõmuga tulen ka mujale. Töötan erinevate lepinguvormide (tööleping, käsundusleping, teenusleping) alusel.

Mis?

**Töö väljunditeks võivad olla näiteks:

äritegevuse kaardistus,

mõõdikud/analüüsimetoodika

vastutuste ja rollide jaotus,

juhtimissüsteemi kirjeldus,

äriplaani kavand,

teenuste kaardistus ja parendus,

tegevuste või ajaplaneerimise ülesande lahendus,

aga ka töö-/juhtimise-/teenuse protsessi 

või kasutajakogemuse analüüs ja disain. 

 

Loon lihtsad ja kiired (joonis, kirjeldus, tabel vmt), kohe rakendatavad tööriistad, dokumendid või prototüübid. Lahendused valmivad rätsepatööna ja vastavalt tegelikule vajadusele. Lisaks soovitan teemakohaseid töövahendeid.

Mis?
bottom of page