top of page

Sisu kirjutamine tellimisel

Väikeettevõte (3 in), töö kestus: 5 päeva

Probleem: ettevõtetel on pidevalt vaja korrektselt koostatud ja väärtust loova sisuga tekste ja dokumente. Olgu see siis veenmiseks ja oma sõnade kinnituseks kliendile või riigihankele või siis oma otsuste ja valikute põhjendamiseks töötajatele ja omanikele. Ja muidugi ka ettevõtte teadmusbaasi täiendamiseks ja õpetliku veebisisu loomiseks.

 

Tulemus

Professionaalselt koostatud ja tõenduspõhiste allikate alusel koostatud tekst võimaldab kõike seda ja enamgi veel. See annab mingi kasuliku teadmise ning on hästi struktureeritud ja loetav, mis oluliselt mõjutab lugeja motivatsiooni ja sisust aru saamist.

Vaata üht sellist tehtud tööd lähemalt lugude alt

 

Tööprotsess

Kuigi selline töö on ühest küljest oluliselt töömahukam, võrreldes säutsude, blogipostituste ja tavapäraste juhendmaterjalidega, sest selles esitatud väited peavad tuginema mingitele tõendatud ja tunnustatud allikatele, on see teisalt jällegi tasuvam. Nimelt tagab korrektselt koostatud sisu ettevõtte usaldusväärsuse ning elimineerib juba eos vääritimõistmised, vaidlustamised ja põhjendatud pahameele. Selle asemel abistab hea sisu oma lugejat, andes talle midagi väärtuslikku, koos kindlustundega.

poolt_ja_vastu_argumendid_vesimärk
Kasutatud kirjandus.png
bottom of page