Ajajoon

Töös

Erialavalik

Lõpetatud

2020-... Teenuste arendus

2020 Teenuste arendus

2019 Tegevusplaan

2019 Teenuste arendus

2011 Organisatsioonikäitumise magister (TLÜ)

2009 Valdkonnajuhtimine

Juhtimissüsteemid

2004 Ärijuhtimise diplom (TÜ)

2002 Müük & juhtimine

1996  Kliinilised analüüsid

2016 Tegevjuhtimine

2019-... Protsessidisain / interim töö