top of page

ÄRIPROTSESSIDE DISAIN

Kas võiks midagi veel paremaks muuta Sinu organisatsiooni ärikorralduses - korrastada ja seostada strateegia, eesmärgid, kliendile pakutava väärtuse ja protsessid?

Muuhulgas tuleks sel juhul üle vaadata kokkulepped, et kes?/miks?/kuidas?/millal?/millega?/kellega? organisatsioonis midagi teeb. Sest kui need sisemised kokkulepped ei ole selged, siis ei rahulda olukord enamasti ei omanikke, juhte ega töötajaid. Sinu ärikorralduse seisundist sõltub väga palju - vt neid seoseid raamistikust.

Kui tahad midagi kohe ette võtta, kuid pole aega ega inimest või soovi värvata selleks pikaajalist töötajat, siis ajutine (interim) juht-spetsialist on üks väga hea lahendus.

Disainmõtleme koos Sinu äri- ja juhtimiskorralduse mõistetavaks, sujuvaks ja mõõdetavaks!

ALUSTAVALE ETTEVÕTJALE

Äriplaani maatriks

Tegevuskava

Excel aruandlus

MUUTUSTES ORGANISATSIOONILE

TEGUTSEVALE ORGANISATSIOONILE

kuidas kavandada äriplaani?

kuidas kirjeldada äriprotsesse?

millest alustajal siis alustada?

mida äri korraldamiseks vaja on?

vajad selget plaani, et kohe tegutseda?

plaanid või vajad muudatusi toimimises?

millest alustada tegevuste korrastamist?

kuhu suunata tegevuste fookus?

pole ressurssi, et luua uut ärikorraldust?

rollid muutuvad ja vajavad kaardistamist?

töötajatel puudub visioon?

nad ei hooma enam, mis on oluline?

ülekoormus ei lase keskenduda?

kõik tegelevad kõigega?

ei näe edenemist? mida ja kuidas mõõta?

Kui miski siit puudutab ka Sind, siis võta ühendust ja vaatame, mida ja kuidas korrastada saaks. Mini-audit on Sulle tasuta!

Mini-audit tähendab, et lihtsalt koostöökohtumise asemel teeme juba natuke midagi ära - kiire esmase probleemipüstituse ja laias laastus võimalused/ajakava minu abiga lahenduse loomiseks.

bottom of page