ÄRIPROTSESSIDE DISAIN

Kas võiks midagi veel paremaks muuta Sinu organisatsioonis tulude, kulude või tootlikkuse osas?

Muuhulgas tuleks sel juhul üle vaadata kokkulepped, et kes?/miks?/kuidas?/millal?/millega?/kellega? organisatsioonis midagi teeb. Sest kui need sisemised kokkulepped ei ole selged, siis ei rahulda olukord enamasti ei omanikke, juhte ega töötajaid. 

Kui tahad midagi kohe ette võtta, kuid pole aega ega inimest või soovi värvata selleks pikaajalist töötajat, siis ajutine (interim) juht-spetsialist on üks väga hea lahendus.

Disainmõtleme koos Sinu äri- ja juhtimiskorralduse mõistetavaks, sujuvaks ja mõõdetavaks!

ALUSTAVALE ETTEVÕTJALE

Äriplaani maatriks

MUUTUSTES ORGANISATSIOONILE

TEGUTSEVALE ORGANISATSIOONILE

kuidas kavandada äriplaani?

kuidas kirjeldada äriprotsesse?

millest alustajal siis alustada?

mida äri korraldamiseks vaja on?

vajad selget plaani, et kohe tegutseda?

plaanid või vajad muudatusi toimimises?

millest alustada tegevuste korrastamist?

kuhu suunata tegevuste fookus?

pole ressurssi, et luua uut ärikorraldust?

rollid muutuvad ja vajavad kaardistamist?

töötajatel puudub visioon?

nad ei hooma enam, millele keskenduda?

ülekoormus ei lase keskenduda?

kõik tegelevad kõigega?

ei näe edenemist? mida ja kuidas mõõta?

Kui miski siit puudutab ka Sind, siis võta ühendust ja vaatame, mida ja kuidas korrastada saaks. Mini-audit on Sulle tasuta!

Mini-audit tähendab, et lihtsalt koostöökohtumise asemel teeme juba natuke midagi ära - kiire esmase probleemipüstituse ja laias laastus võimalused/ajakava minu abiga lahenduse loomiseks.