top of page

Info esitlemise soovitused töötajale 

Riigiettevõte, töö kestus 2 nädalat

Probleem: kliendisuhete juhil tuli korraldada ettevõtte kliendipäev. Teemade kajastajateks üritusel olid ettevõtte tippspetsialistid ja juhid, kellel igaühel oma väga kitsas erialane valdkond. Esitlemine ei olnud nende põhitöö, vaid harv ja ebamugav kohustus. Seetõttu olid nende esitlused kas ülemäära pikad ja teksti täis topitud või vastuoksa, liialt lakoonilised. Sisu- ja ajapiiridest ei suudetud kinni pidada (unustati end rääkima mõnikord lausa 2x üle aja). Olenevalt oma põhitegevusalast ja õigustest tuli ette olukordi, kus esitlustes kasutati erineva ajakohasuse või täpsusega ja seega vastukäivaid andmeid.


Soovitud seisund: Et kliendipäeval kõik esitlused omavahel kokku kõlaksid, et infot ei dubleeritaks esitlustest esitlustesse, et kõik püsiksid etteantud sisu- ja ajapiirides, et esitletud andmed oleksid korrektsed. Muuhulgas tuli käsitleda ka üht avalikkuse pahameelt põhjustanud teemat, seega tagada, et esitlemine ise ei tekitaks konflikte auditooriumiga.

Väljundi kasutajad: esinemise kohustusega töötajad, juhid ja kõik asjast huvitatud, oma info esitlemise oskusi arendada soovijad.

Tulemus

Lisaks kõikide oma ettevõtte esinejate juhendamisele, loodi neile iseõppimist ja esitluste koostamist toetav ppt juhiste ehk "Esitluste kiirabi" pakett: alates miks on vaja üldse läbimõeldud teemakäsitlust kuni konkreetsete samm-sammuliste juhisteni välja. Enne üritust toimus peaproov, kus selgusid veel viimased lihvimist vajavad kohad. Kõige selle tulemusena tundsid esinejad end kindlalt ning üritus sujus.

Esitluste kiirabi pakett

Loe lugu "Esitluste kiirabi"

"Esitluste kiirabi ..." lugu annab Sulle juhised järgmiste teemade kohta:

  1. Levinud vead (00:03:13)

  2. Mis valesti, see uuesti

  3. Fookuse määratlemine

  4. Sisu üles ehitamine

  5. Kujundus paika

  6. Esitlemise rusikareeglid

 

Vaata lähemalt neid juhiseid, mis tuginevad minu isiklikule rohkele kogemusele loost või alusta sissejuhatusest 00:01:21 (all).

bottom of page